Giáo trìnhBác sỹ đa khoa
QS509 B312M
Mô - Phôi: Phần Mô học :
NLM QS509
Tác giả CN Trịnh Bình
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội
Nhan đề Mô - Phôi: Phần Mô học : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / Trịnh Bình (cb); Nguyễn Thị Bình; Nguyễn Ngọc Hùng;...
Lần xuất bản Tái bản lần thứ ba có sửa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản H. : NXB Y học, 2021
Mô tả vật lý 343tr. ; cm.
Tùng thư Mô phôi
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Mô học đại cương và mô học các cơ quan, được xếp thành 16 chương. Nhiều hình vẽ, ảnh hiển vi và siêu hiển vi được đưa vào chương trình để minh họa.
Từ khóa tự do Mô phôi
Từ khóa tự do Mô học
Từ khóa tự do Tế bào
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM15862-71
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013435
002131
004661226FE-2D94-49D9-84F5-52EB04D827BE
005202205091605
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220509160543|zanhntt
060 |aQS509|bB312M
100 |aTrịnh Bình
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội
245 |aMô - Phôi: Phần Mô học : |bSách đào tạo bác sĩ đa khoa / |cTrịnh Bình (cb); Nguyễn Thị Bình; Nguyễn Ngọc Hùng;...
250 |aTái bản lần thứ ba có sửa chữa bổ sung
260 |aH. : |bNXB Y học, |c2021
300 |a343tr. ; |ccm.
490 |aMô phôi
520 |aNội dung cuốn sách gồm 2 phần: Mô học đại cương và mô học các cơ quan, được xếp thành 16 chương. Nhiều hình vẽ, ảnh hiển vi và siêu hiển vi được đưa vào chương trình để minh họa.
653 |aMô phôi
653 |aMô học
653 |aTế bào
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM15862-71
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15862 Kho mở tầng 3 QS509 B312M Giáo trình 1
2 KM15863 Kho mở tầng 3 QS509 B312M Giáo trình 2
3 KM15864 Kho mở tầng 3 QS509 B312M Giáo trình 3
4 KM15865 Kho mở tầng 3 QS509 B312M Giáo trình 4
5 KM15866 Kho mở tầng 3 QS509 B312M Giáo trình 5
6 KM15867 Kho mở tầng 3 QS509 B312M Giáo trình 6
7 KM15868 Kho mở tầng 3 QS509 B312M Giáo trình 7
8 KM15869 Kho mở tầng 3 QS509 B312M Giáo trình 8
9 KM15870 Kho mở tầng 3 QS509 B312M Giáo trình 9
10 KM15871 Kho mở tầng 3 QS509 B312M Giáo trình 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment