Giáo trìnhSau đại học
WI900 H502B
Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa :
Tác giả CN Phạm Đức Huấn
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội - Bộ môn Ngoại
Nhan đề Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa : Dùng cho đào tạo sau đại học / Phạm Đức Huấn (cb); Đoàn Quốc Hưng; Nguyễn Ngọc Bích;...
Thông tin xuất bản H. : NXB Y học, 2021
Mô tả vật lý 730tr. ; cm.
Tùng thư Ngoại khoa
Tóm tắt Cuốn sách trình bày theo bệnh lý ngoại khoa của các cơ quan tiêu hóa bao gồm dịch tễ học lâm sàng, giải phẫu, giải phãu bệnh, sinh lý bệnh, chẩn đoán và điều trị.
Từ khóa tự do Tiêu hóa
Từ khóa tự do Bệnh học ngoại
Từ khóa tự do Bệnh lý ngoại khoa
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(32): KM15872-903
000 01125ntc a2200289Ia 4500
0013436
002139
0040C6EDF6B-58AF-492A-A210-B8B4547BCA86
005202205110810
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220511081026|zanhntt
060 |aWI900|bH502B
1001 |aPhạm Đức Huấn
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội - Bộ môn Ngoại
24510|aBệnh học ngoại khoa tiêu hóa : |bDùng cho đào tạo sau đại học / |cPhạm Đức Huấn (cb); Đoàn Quốc Hưng; Nguyễn Ngọc Bích;...
260 |aH. : |bNXB Y học, |c2021
300 |a730tr. ; |ccm.
490 |aNgoại khoa
5202 |aCuốn sách trình bày theo bệnh lý ngoại khoa của các cơ quan tiêu hóa bao gồm dịch tễ học lâm sàng, giải phẫu, giải phãu bệnh, sinh lý bệnh, chẩn đoán và điều trị.
653 |aTiêu hóa
653 |aBệnh học ngoại
653 |aBệnh lý ngoại khoa
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(32): KM15872-903
890|a32
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15872 Kho mở tầng 3 WI900 H502B Sách tham khảo 1
2 KM15873 Kho mở tầng 3 WI900 H502B Sách tham khảo 2
3 KM15874 Kho mở tầng 3 WI900 H502B Sách tham khảo 3
4 KM15875 Kho mở tầng 3 WI900 H502B Sách tham khảo 4
5 KM15876 Kho mở tầng 3 WI900 H502B Sách tham khảo 5
6 KM15877 Kho mở tầng 3 WI900 H502B Sách tham khảo 6
7 KM15878 Kho mở tầng 3 WI900 H502B Sách tham khảo 7
8 KM15879 Kho mở tầng 3 WI900 H502B Sách tham khảo 8
9 KM15880 Kho mở tầng 3 WI900 H502B Sách tham khảo 9
10 KM15881 Kho mở tầng 3 WI900 H502B Sách tham khảo 10
  1  2  3  4 of 4 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment