Sách tham khảo Tiếng Việt
WO100 Ph506C
Chấn thương chỉnh hình /
NLM WO100
Tác giả CN Nguyễn Đức Phúc
Nhan đề Chấn thương chỉnh hình / Nguyễn Đức Phúc (cb); Nguyễn Trung Sinh; Nguyễn Xuân Thủy;...
Lần xuất bản Tái bản lần thứ ba có sửa chữa
Thông tin xuất bản H. : NXB Y học, 2019
Mô tả vật lý 810tr. ; cm.
Tùng thư Chấn thương chỉnh hình
Tóm tắt Sách có 3 phần, gồm 121 bài: Phần chấn thương, Phần chỉnh hình và Phần bệnh lý xương khớp.
Từ khóa tự do Chỉnh hình
Từ khóa tự do Bệnh lý xương khớp
Từ khóa tự do Chấn thương
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM15904-13
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013437
00211
004AFC4AECC-1703-437C-968D-D50698FE181E
005202205110829
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20220511082936|zanhntt
060 |aWO100|bPh506C
100 |aNguyễn Đức Phúc
245 |aChấn thương chỉnh hình / |cNguyễn Đức Phúc (cb); Nguyễn Trung Sinh; Nguyễn Xuân Thủy;...
250 |aTái bản lần thứ ba có sửa chữa
260 |aH. : |bNXB Y học, |c2019
300 |a810tr. ; |ccm.
490 |aChấn thương chỉnh hình
520 |aSách có 3 phần, gồm 121 bài: Phần chấn thương, Phần chỉnh hình và Phần bệnh lý xương khớp.
653 |aChỉnh hình
653 |aBệnh lý xương khớp
653 |aChấn thương
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM15904-13
890|a10|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15904 Kho mở tầng 3 WO100 Ph506C Sách tham khảo 1
2 KM15905 Kho mở tầng 3 WO100 Ph506C Sách tham khảo 2
3 KM15906 Kho mở tầng 3 WO100 Ph506C Sách tham khảo 3
4 KM15907 Kho mở tầng 3 WO100 Ph506C Sách tham khảo 4
5 KM15908 Kho mở tầng 3 WO100 Ph506C Sách tham khảo 5
6 KM15909 Kho mở tầng 3 WO100 Ph506C Sách tham khảo 6
7 KM15910 Kho mở tầng 3 WO100 Ph506C Sách tham khảo 7
8 KM15911 Kho mở tầng 3 WO100 Ph506C Sách tham khảo 8
9 KM15912 Kho mở tầng 3 WO100 Ph506C Sách tham khảo 9 Hạn trả:07-06-2022
10 KM15913 Kho mở tầng 3 WO100 Ph506C Sách tham khảo 10 Hạn trả:07-06-2022
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment