Sách tham khảo Tiếng Việt
WF141.5 John
Thông khí nhân tạo :
NLM WF141.5
Tác giả CN John W. Kreit, MD
Tác giả TT Oxfort University Press
Nhan đề Thông khí nhân tạo : Sinh lý học và thực hành / John W. Kreit, MD; Nguyễn Đạt Anh, Nguyễn Văn Chi, Ngô Đức Ngọc dịch
Nhan đề khác Mechanical Ventilation: Physiology and Practice
Lần xuất bản Ấn bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 327tr. ; cm.
Từ khóa tự do Thông khí nhân tạo
Từ khóa tự do Hô hấp
Từ khóa tự do Sinh lý học
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM16327-31
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013499
00211
004E1F56C2C-76C9-42F5-BCD3-36DD8919AE50
005202207060853
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20220706085329|zanhntt
060 |a WF141.5|bJohn
100 |aJohn W. Kreit, MD
110 |aOxfort University Press
245 |aThông khí nhân tạo : |bSinh lý học và thực hành / |cJohn W. Kreit, MD; Nguyễn Đạt Anh, Nguyễn Văn Chi, Ngô Đức Ngọc dịch
246 |aMechanical Ventilation: Physiology and Practice
250 |aẤn bản lần thứ 2
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2018
300 |a327tr. ; |ccm.
653 |aThông khí nhân tạo
653 |aHô hấp
653 |aSinh lý học
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM16327-31
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16327 Kho mở tầng 3 WF141.5 John Sách tham khảo 1
2 KM16328 Kho mở tầng 3 WF141.5 John Sách tham khảo 2
3 KM16329 Kho mở tầng 3 WF141.5 John Sách tham khảo 3
4 KM16330 Kho mở tầng 3 WF141.5 John Sách tham khảo 4
5 KM16331 Kho mở tầng 3 WF141.5 John Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment