Sách tham khảo Tiếng Việt
WM140 H524R
Rối loạn trầm cảm /
NLM WM140
Tác giả CN Bùi Quang Huy
Nhan đề Rối loạn trầm cảm / Bùi Quang Huy
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2019
Mô tả vật lý 183tr. ; cm.
Từ khóa tự do Rối loạn trầm cảm
Từ khóa tự do Trầm cảm
Từ khóa tự do Tâm thần
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM16342-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013501
00211
0048D1BA952-EB74-4932-B5E6-1B20CF296DAB
005202207060912
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20220706091245|zanhntt
060 |aWM140|bH524R
100 |aBùi Quang Huy
245 |aRối loạn trầm cảm / |cBùi Quang Huy
260 |aH. : |bY học, |c2019
300 |a183tr. ; |ccm.
653 |aRối loạn trầm cảm
653 |aTrầm cảm
653 |aTâm thần
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM16342-6
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16342 Kho mở tầng 3 WM140 H524R Sách tham khảo 1
2 KM16343 Kho mở tầng 3 WM140 H524R Sách tham khảo 2
3 KM16344 Kho mở tầng 3 WM140 H524R Sách tham khảo 3
4 KM16345 Kho mở tầng 3 WM140 H524R Sách tham khảo 4
5 KM16346 Kho mở tầng 3 WM140 H524R Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment