Sách tham khảo Tiếng Việt
WM172 H524R
Rối loạn lo âu /
NLM WM172
Tác giả CN Bùi Quang Huy
Nhan đề Rối loạn lo âu / Bùi Quang Huy
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2019
Mô tả vật lý 215tr. ; cm.
Tóm tắt Tâm thần
Từ khóa tự do Trầm cảm
Từ khóa tự do Rối loạn lo âu
Từ khóa tự do Tâm thần
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM16980-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013502
00211
004A95509E7-234A-45C7-811B-A0C616208002
005202207081805
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20220708180507|zanhntt
060 |aWM172|bH524R
100 |aBùi Quang Huy
245 |aRối loạn lo âu / |cBùi Quang Huy
260 |aH. : |bY học, |c2019
300 |a215tr. ; |ccm.
520 |aTâm thần
653 |aTrầm cảm
653 |aRối loạn lo âu
653 |aTâm thần
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM16980-4
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16980 Kho mở tầng 3 WM172 H524R Sách tham khảo 1
2 KM16981 Kho mở tầng 3 WM172 H524R Sách tham khảo 2
3 KM16982 Kho mở tầng 3 WM172 H524R Sách tham khảo 3
4 KM16983 Kho mở tầng 3 WM172 H524R Sách tham khảo 4
5 KM16984 Kho mở tầng 3 WM172 H524R Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment