Sách tham khảo Tiếng Việt
WM203 H524T
Tâm thần phân liệt, nguyên nhân, chẩn đoán và điều trị /
NLM WM203
Tác giả CN Bùi Quang Huy
Nhan đề Tâm thần phân liệt, nguyên nhân, chẩn đoán và điều trị / Bùi Quang Huy
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2020
Mô tả vật lý 175tr. ; cm.
Tùng thư Tâm thần
Từ khóa tự do Loạn thần
Từ khóa tự do Tâm thần
Từ khóa tự do Tâm thần phân liệt
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM16347-51
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013503
00211
0048615A9C2-A138-46A3-A526-99FD85FAB179
005202207081807
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220708180718|zanhntt
060 |aWM203|bH524T
100 |aBùi Quang Huy
245 |aTâm thần phân liệt, nguyên nhân, chẩn đoán và điều trị / |cBùi Quang Huy
260 |aH. : |bY học, |c2020
300 |a175tr. ; |ccm.
490 |aTâm thần
653 |aLoạn thần
653 |aTâm thần
653 |aTâm thần phân liệt
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM16347-51
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16347 Kho mở tầng 3 WM203 H524T Sách tham khảo 1
2 KM16348 Kho mở tầng 3 WM203 H524T Sách tham khảo 2
3 KM16349 Kho mở tầng 3 WM203 H524T Sách tham khảo 3
4 KM16350 Kho mở tầng 3 WM203 H524T Sách tham khảo 4
5 KM16351 Kho mở tầng 3 WM203 H524T Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment