Sách tham khảo Tiếng Việt
QU325 B105T
Tế bào gốc và tế bào gốc ung thư trong chẩn đoán và trị liệu các khối u ác tính /
NLM QU325
Tác giả CN Đái Duy Ban
Nhan đề Tế bào gốc và tế bào gốc ung thư trong chẩn đoán và trị liệu các khối u ác tính / Đái Duy Ban
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2020
Mô tả vật lý 79tr. ; cm.
Tùng thư Ung thư
Từ khóa tự do Tế bào gốc
Từ khóa tự do U ác tính
Từ khóa tự do Ung thư
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM16352-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013504
00211
004C3819DCB-5B68-4E1A-8F20-8AE832C11BD6
005202207081809
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220708180857|zanhntt
060 |aQU325|bB105T
100 |aĐái Duy Ban
245 |aTế bào gốc và tế bào gốc ung thư trong chẩn đoán và trị liệu các khối u ác tính / |cĐái Duy Ban
260 |aH. : |bY học, |c2020
300 |a79tr. ; |ccm.
490 |aUng thư
653 |aTế bào gốc
653 |aU ác tính
653 |aUng thư
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM16352-6
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16354 Kho mở tầng 3 QU325 B105T Sách tham khảo 3
2 KM16355 Kho mở tầng 3 QU325 B105T Sách tham khảo 4
3 KM16356 Kho mở tầng 3 QU325 B105T Sách tham khảo 5
4 KM16352 Kho mở tầng 3 QU325 B105T Sách tham khảo 1
5 KM16353 Kho mở tầng 3 QU325 B105T Sách tham khảo 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment