Sách tham khảo Tiếng Việt
WG200 H513Đ
Điều dưỡng trong tim mạch can thiệp :
NLM WG200
Tác giả CN Phạm Mạnh Hùng
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội
Nhan đề Điều dưỡng trong tim mạch can thiệp : Sách tham khảo cho các điều dưỡng và kỹ thuật viên tim mạch can thiệp / Phạm Mạnh Hùng
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2019
Mô tả vật lý 331tr. ; cm.
Tùng thư Tim mạch
Từ khóa tự do Tim mạch
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Từ khóa tự do Tim mạch can thiệp
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM16357-61
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013505
00211
0048646AB79-1CA0-4D01-A7CB-F3C186CAA167
005202207081811
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20220708181104|zanhntt
060 |aWG200|bH513Đ
100 |aPhạm Mạnh Hùng
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội
245 |aĐiều dưỡng trong tim mạch can thiệp : |bSách tham khảo cho các điều dưỡng và kỹ thuật viên tim mạch can thiệp / |cPhạm Mạnh Hùng
260 |aH. : |bY học, |c2019
300 |a331tr. ; |ccm.
490 |aTim mạch
653 |aTim mạch
653 |aĐiều dưỡng
653 |aTim mạch can thiệp
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM16357-61
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16357 Kho mở tầng 3 WG200 H513Đ Sách tham khảo 1
2 KM16358 Kho mở tầng 3 WG200 H513Đ Sách tham khảo 2
3 KM16359 Kho mở tầng 3 WG200 H513Đ Sách tham khảo 3
4 KM16360 Kho mở tầng 3 WG200 H513Đ Sách tham khảo 4
5 KM16361 Kho mở tầng 3 WG200 H513Đ Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment