Sách tham khảo Tiếng Việt
WS205 TH116C
Cấp cứu hồi sức nhi khoa: Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị.
NLM WS205
Tác giả CN Phạm Văn Thắng
Nhan đề Cấp cứu hồi sức nhi khoa: Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị. Tập 1 / Phạm Văn Thắng
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2021
Mô tả vật lý 323tr. ; cm.
Tùng thư Hồi sức cấp cứu
Từ khóa tự do Nhi khoa
Từ khóa tự do Hồi sức cấp cứu
Từ khóa tự do Cấp cứu hồi sức
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM16362-71
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013506
00211
0048CAB9FC4-E9DB-4AF1-A18B-B8540219EDE6
005202207081813
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220708181326|zanhntt
060 |aWS205|bTH116C
100 |aPhạm Văn Thắng
245 |aCấp cứu hồi sức nhi khoa: Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị. |nTập 1 / |cPhạm Văn Thắng
260 |aH. : |bY học, |c2021
300 |a323tr. ; |ccm.
490 |aHồi sức cấp cứu
653 |aNhi khoa
653 |aHồi sức cấp cứu
653 |aCấp cứu hồi sức
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM16362-71
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16362 Kho mở tầng 3 WS205 TH116C Sách tham khảo 1
2 KM16363 Kho mở tầng 3 WS205 TH116C Sách tham khảo 2
3 KM16365 Kho mở tầng 3 WS205 TH116C Sách tham khảo 4
4 KM16366 Kho mở tầng 3 WS205 TH116C Sách tham khảo 5
5 KM16367 Kho mở tầng 3 WS205 TH116C Sách tham khảo 6
6 KM16368 Kho mở tầng 3 WS205 TH116C Sách tham khảo 7
7 KM16369 Kho mở tầng 3 WS205 TH116C Sách tham khảo 8
8 KM16370 Kho mở tầng 3 WS205 TH116C Sách tham khảo 9
9 KM16371 Kho mở tầng 3 WS205 TH116C Sách tham khảo 10
10 KM16364 Kho mở tầng 3 WS205 TH116C Sách tham khảo 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment