Sách tham khảo Tiếng Việt
WE865 TH524P
Phẫu thuật nội soi khớp gối :
NLM WE865
Tác giả CN Nguyễn Xuân Thùy
Nhan đề Phẫu thuật nội soi khớp gối : Sách chuyên khảo dành cho học viên sau đại học / Nguyễn Xuân Thùy
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2019
Mô tả vật lý 294tr. ; cm.
Tùng thư Phẫu thuật
Từ khóa tự do Phẫu thuật nội soi
Từ khóa tự do Phẫu thuật
Từ khóa tự do Khớp gối
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM16382-91
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013508
00211
0042C18E35C-DC25-4415-A6E6-A474B80F00B4
005202207081817
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20220708181716|zanhntt
060 |aWE865|bTH524P
100 |aNguyễn Xuân Thùy
245 |aPhẫu thuật nội soi khớp gối : |bSách chuyên khảo dành cho học viên sau đại học / |cNguyễn Xuân Thùy
250 |aTái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung
260 |aH. : |bY học, |c2019
300 |a294tr. ; |ccm.
490 |aPhẫu thuật
653 |aPhẫu thuật nội soi
653 |aPhẫu thuật
653 |aKhớp gối
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM16382-91
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16382 Kho mở tầng 3 WE865 TH524P Sách tham khảo 1
2 KM16383 Kho mở tầng 3 WE865 TH524P Sách tham khảo 2
3 KM16384 Kho mở tầng 3 WE865 TH524P Sách tham khảo 3
4 KM16385 Kho mở tầng 3 WE865 TH524P Sách tham khảo 4
5 KM16386 Kho mở tầng 3 WE865 TH524P Sách tham khảo 5
6 KM16387 Kho mở tầng 3 WE865 TH524P Sách tham khảo 6
7 KM16388 Kho mở tầng 3 WE865 TH524P Sách tham khảo 7
8 KM16389 Kho mở tầng 3 WE865 TH524P Sách tham khảo 8
9 KM16390 Kho mở tầng 3 WE865 TH524P Sách tham khảo 9
10 KM16391 Kho mở tầng 3 WE865 TH524P Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment