Sách tham khảo Tiếng Việt
QV704
MIMS Drug reference: Concise Prescribing information :
NLM QV704
Tác giả TT Tạp chí MIMS Doctor
Nhan đề MIMS Drug reference: Concise Prescribing information : Ấn phẩm khoa học định kỳ chuyên đề sử dụng thuốc (phiên bản cập nhật từ 02/2020)
Lần xuất bản 68th
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 340tr. ; cm.
Từ khóa tự do sử dụng thuốc
Từ khóa tự do Ấn phẩm khoa học định kỳ
Từ khóa tự do Mims
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM16322-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013515
00211
0047536BAD7-BF85-41CA-B599-93CAA211F591
005202207201601
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220720160126|zanhntt
060 |aQV704
110 |aTạp chí MIMS Doctor
245 |aMIMS Drug reference: Concise Prescribing information : |bẤn phẩm khoa học định kỳ chuyên đề sử dụng thuốc (phiên bản cập nhật từ 02/2020)
250 |a68th
260 |c2020
300 |a340tr. ; |ccm.
653 |asử dụng thuốc
653 |aẤn phẩm khoa học định kỳ
653 |aMims
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM16322-6
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16322 Kho mở tầng 3 QV704 Sách tham khảo 1
2 KM16323 Kho mở tầng 3 QV704 Sách tham khảo 2
3 KM16324 Kho mở tầng 3 QV704 Sách tham khảo 3
4 KM16325 Kho mở tầng 3 QV704 Sách tham khảo 4
5 KM16326 Kho mở tầng 3 QV704 Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment