Giáo trìnhBác sỹ đa khoa
WG340 S312T
Theo dõi huyết áp lưu động 24 giờ: Từ nguyên lý đến thực hành :
NLM WG340
Tác giả CN Cao Trường Sinh
Nhan đề Theo dõi huyết áp lưu động 24 giờ: Từ nguyên lý đến thực hành : Sách chuyên khảo / Cao Trường Sinh; Hoàng Anh Tiến
Nhan đề khác 24 hours ambulatory blood pressure monitoring-ABPM
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2022
Mô tả vật lý 215tr. ; cm.
Từ khóa tự do Huyết áp
Từ khóa tự do Tăng huyết áp
Từ khóa tự do ABPM
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(3): KM17754-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013702
002131
004519F7004-25A3-4CB2-9A48-C6646A44B308
005202308221526
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230822152637|zanhntt
060 |aWG340|bS312T
100 |aCao Trường Sinh
245 |aTheo dõi huyết áp lưu động 24 giờ: Từ nguyên lý đến thực hành : |bSách chuyên khảo / |cCao Trường Sinh; Hoàng Anh Tiến
246 |a24 hours ambulatory blood pressure monitoring-ABPM
250 |aTái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung
260 |aH. : |bY học, |c2022
300 |a215tr. ; |ccm.
653 |aHuyết áp
653 |aTăng huyết áp
653 |aABPM
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(3): KM17754-6
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM17754 Kho mở tầng 3 WG340 S312T Sách tham khảo 1
2 KM17755 Kho mở tầng 3 WG340 S312T Sách tham khảo 2
3 KM17756 Kho mở tầng 3 WG340 S312T Sách tham khảo 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment