Giáo trìnhBác sỹ đa khoa
WA695 107N
Nuôi con bằng sữa mẹ :
NLM WA695
Tác giả CN Trần Thị Kiều Anh
Nhan đề Nuôi con bằng sữa mẹ : Giáo trình giảng dạy đại học và sau đại học / Trần Thị Kiều Anh; Trần Văn Cương; Nguyễn Quốc Đạt;...
Thông tin xuất bản Nghệ An : Nghệ An, 2022
Mô tả vật lý 127tr. ; cm.
Từ khóa tự do Nhi khoa
Từ khóa tự do Sữa mẹ
Từ khóa tự do Trẻ em
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(1): KM17757
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013703
002131
004949AD581-2B43-4AA1-B1A4-CC440517476C
005202308240914
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230824091359|zanhntt
060 |aWA695|b107N
100 |aTrần Thị Kiều Anh
245 |aNuôi con bằng sữa mẹ : |bGiáo trình giảng dạy đại học và sau đại học / |cTrần Thị Kiều Anh; Trần Văn Cương; Nguyễn Quốc Đạt;...
260 |aNghệ An : |bNghệ An, |c2022
300 |a127tr. ; |ccm.
653 |aNhi khoa
653 |aSữa mẹ
653 |aTrẻ em
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(1): KM17757
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM17757 Kho mở tầng 3 WA695 107N Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment