Sách tham khảo Tiếng ViệtNội khoa
WJ378 NG528C
Cẩm nang chăm sóc người bệnh thận nhân tạo chu kỳ trong thời kỳ covid-9 /
Tác giả CN Nguyễn Thị Nguyệt
Nhan đề Cẩm nang chăm sóc người bệnh thận nhân tạo chu kỳ trong thời kỳ covid-9 / Nguyễn Thị Nguyệt; Hoàng Lan Vân; Trần Thị Nguyệt;...
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2022
Mô tả vật lý 40tr. ; cm.
Từ khóa tự do Chăm sóc
Từ khóa tự do Bệnh thận mạn
Từ khóa tự do Thận nhân tạo
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(1): KM17759
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013705
002111
004E7E6B54B-5E6A-4DDF-81DB-D2B61015B7EF
005202310121433
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20231012143312|banhntt|y20230824095854|zanhntt
060 |aWJ378|bNG528C
100 |aNguyễn Thị Nguyệt
245 |aCẩm nang chăm sóc người bệnh thận nhân tạo chu kỳ trong thời kỳ covid-9 / |cNguyễn Thị Nguyệt; Hoàng Lan Vân; Trần Thị Nguyệt;...
260 |aH. : |bY học, |c2022
300 |a40tr. ; |ccm.
653 |aChăm sóc
653 |aBệnh thận mạn
653 |aThận nhân tạo
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(1): KM17759
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM17759 Kho mở tầng 3 WJ378 NG528C Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment