Giáo trìnhSau đại học
WJ353 S106V
Viêm cầu thận cấp trẻ em :
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Sáng
Nhan đề Viêm cầu thận cấp trẻ em : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Sáng
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2018
Mô tả vật lý 139tr. ; cm.
Tùng thư Nhi khoa
Tóm tắt Cuốn sách trình bày một số khía cạnh về bệnh học, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm, điều trị, phòng bệnh và đặc biệt là một số nghiên cứu thực tiễn về viêm cầu thận cấp sau nhiễm khuẩn ở trẻ em
Từ khóa tự do Nhi khoa
Từ khóa tự do Viêm cầu thận
Từ khóa tự do Trẻ em
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(20): KM17801-20
000 01125ntc a2200289Ia 4500
0013708
002139
00412074FBB-9D61-4245-947A-5CB046FF0559
005202310181619
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20231018161950|zanhntt
060 |aWJ353|bS106V
1001 |aNguyễn Ngọc Sáng
24510|aViêm cầu thận cấp trẻ em : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Ngọc Sáng
260 |aH. : |bY học, |c2018
300 |a139tr. ; |ccm.
490 |aNhi khoa
5202 |aCuốn sách trình bày một số khía cạnh về bệnh học, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm, điều trị, phòng bệnh và đặc biệt là một số nghiên cứu thực tiễn về viêm cầu thận cấp sau nhiễm khuẩn ở trẻ em
653 |aNhi khoa
653 |aViêm cầu thận
653 |aTrẻ em
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(20): KM17801-20
890|a20
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM17801 Kho mở tầng 3 WJ353 S106V Giáo trình 1
2 KM17802 Kho mở tầng 3 WJ353 S106V Giáo trình 2
3 KM17803 Kho mở tầng 3 WJ353 S106V Giáo trình 3
4 KM17804 Kho mở tầng 3 WJ353 S106V Giáo trình 4
5 KM17805 Kho mở tầng 3 WJ353 S106V Giáo trình 5
6 KM17806 Kho mở tầng 3 WJ353 S106V Giáo trình 6
7 KM17807 Kho mở tầng 3 WJ353 S106V Giáo trình 7
8 KM17808 Kho mở tầng 3 WJ353 S106V Giáo trình 8
9 KM17809 Kho mở tầng 3 WJ353 S106V Giáo trình 9
10 KM17810 Kho mở tầng 3 WJ353 S106V Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment