Giáo trìnhSau đại học
WJ353 S106N
Nhiễm khuẩn tiết niệu trẻ em :
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Sáng
Nhan đề Nhiễm khuẩn tiết niệu trẻ em : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Sáng
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2015
Mô tả vật lý 206tr. ; cm.
Tùng thư Nhi khoa
Tóm tắt Cuốn sách trình bày một số khía cạnh về bệnh học, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm, điều trị, phòng bệnh đặc biệt là một số nghiên cứu thực tiễn về nhiễm khuẩn tiết niệu ở trẻ em
Từ khóa tự do Nhiễm khuẩn tiết niệu
Từ khóa tự do Nhi khoa
Từ khóa tự do Trẻ em
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(20): KM17821-40
000 01125ntc a2200289Ia 4500
0013709
002139
00453652C79-D5CC-4988-A9BF-3B333B762B98
005202310181625
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20231018162506|zanhntt
060 |aWJ353|bS106N
1001 |aNguyễn Ngọc Sáng
24510|aNhiễm khuẩn tiết niệu trẻ em : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Ngọc Sáng
260 |aH. : |bY học, |c2015
300 |a206tr. ; |ccm.
490 |aNhi khoa
5202 |aCuốn sách trình bày một số khía cạnh về bệnh học, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm, điều trị, phòng bệnh đặc biệt là một số nghiên cứu thực tiễn về nhiễm khuẩn tiết niệu ở trẻ em
653 |aNhiễm khuẩn tiết niệu
653 |aNhi khoa
653 |aTrẻ em
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(20): KM17821-40
890|a20
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM17821 Kho mở tầng 3 WJ353 S106N Giáo trình 1
2 KM17822 Kho mở tầng 3 WJ353 S106N Giáo trình 2
3 KM17823 Kho mở tầng 3 WJ353 S106N Giáo trình 3
4 KM17824 Kho mở tầng 3 WJ353 S106N Giáo trình 4
5 KM17825 Kho mở tầng 3 WJ353 S106N Giáo trình 5
6 KM17826 Kho mở tầng 3 WJ353 S106N Giáo trình 6
7 KM17827 Kho mở tầng 3 WJ353 S106N Giáo trình 7
8 KM17828 Kho mở tầng 3 WJ353 S106N Giáo trình 8
9 KM17829 Kho mở tầng 3 WJ353 S106N Giáo trình 9
10 KM17830 Kho mở tầng 3 WJ353 S106N Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment