Luận án, luận văn
BSĐK H305M
Mô tả tình trạng thiếu máu và sự thay đổi nồng độ các yếu tố vi lượng liên quan ở bệnh nhân xơ gan tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An năm 2023 /
DDC BSĐK
Tác giả CN Đường Thị Hiền
Tác giả TT Trường Đại học y khoa Vinh
Nhan đề Mô tả tình trạng thiếu máu và sự thay đổi nồng độ các yếu tố vi lượng liên quan ở bệnh nhân xơ gan tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An năm 2023 / Đường Thị Hiền
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 50tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận tốt nghiệp
Từ khóa tự do Thiếu máu
Từ khóa tự do Xơ gan
Từ khóa tự do Bác sĩ đa khoa
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00482
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013711
00214
00410E89EB7-A08D-4688-928B-67234F39F0B2
005202311071456
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231107145634|zanhntt
082 |aBSĐK|bH305M
100 |aĐường Thị Hiền
110 |aTrường Đại học y khoa Vinh
245 |aMô tả tình trạng thiếu máu và sự thay đổi nồng độ các yếu tố vi lượng liên quan ở bệnh nhân xơ gan tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An năm 2023 / |cĐường Thị Hiền
260 |c2023
300 |a50tr. ; |ccm.
650 |aKhóa luận tốt nghiệp
653 |aThiếu máu
653 |aXơ gan
653 |aBác sĩ đa khoa
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00482
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00482 Kho luận văn luận án BSĐK H305M Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment