Luận án, luận văn
BSYHDP TR106T
Tỷ lệ sa sút trí tuệ theo thang điểm MINI-COG và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân tại khoa Nội A, bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An năm 2023 /
DDC BSYHDP
Tác giả CN Lưu Thị Vân Trang
Tác giả TT Trường Đại học Y Khoa Vinh
Nhan đề Tỷ lệ sa sút trí tuệ theo thang điểm MINI-COG và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân tại khoa Nội A, bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An năm 2023 / Lưu Thị Vân Trang
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 52tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận tốt nghiệp Bác sĩ Y học dự phòng
Từ khóa tự do Sa sút trí tuệ
Từ khóa tự do Bác sĩ Y học dự phòng
Từ khóa tự do Thang điểm Mini - COG
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00484
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013713
00214
004CFF72514-ACC1-42E4-806E-3E25BC15E2B0
005202311071557
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231107155704|zanhntt
082 |aBSYHDP|bTR106T
100 |aLưu Thị Vân Trang
110 |aTrường Đại học Y Khoa Vinh
245 |aTỷ lệ sa sút trí tuệ theo thang điểm MINI-COG và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân tại khoa Nội A, bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An năm 2023 / |cLưu Thị Vân Trang
260 |c2023
300 |a52tr. ; |ccm.
650 |aKhóa luận tốt nghiệp Bác sĩ Y học dự phòng
653 |aSa sút trí tuệ
653 |aBác sĩ Y học dự phòng
653 |aThang điểm Mini - COG
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00484
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00484 Kho luận văn luận án BSYHDP TR106T Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment