Luận án, luận văn
BSĐK H100Đ
Đánh giá kết quả điều trị thai ngoài tử cung đoạn kẽ chưa vỡ bằng phương pháp phẫu thuật nội soi tại bệnh viện Sản nhi Nghệ An giai đoạn 2018-2022 /
DDC BSĐK
Tác giả CN Nguyễn Thị Ngọc Hà
Tác giả TT Trường Đại học Y khoa Vinh
Nhan đề Đánh giá kết quả điều trị thai ngoài tử cung đoạn kẽ chưa vỡ bằng phương pháp phẫu thuật nội soi tại bệnh viện Sản nhi Nghệ An giai đoạn 2018-2022 / Nguyễn Thị Ngọc Hà
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 56tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
Từ khóa tự do Phẫu thuật nội soi
Từ khóa tự do Thai ngoài tử cung
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00486
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013715
00214
00452DF121B-EA4E-473B-AA3F-EFE5A767DEAF
005202311160855
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231116085512|zanhntt
082 |aBSĐK|bH100Đ
100 |aNguyễn Thị Ngọc Hà
110 |aTrường Đại học Y khoa Vinh
245 |aĐánh giá kết quả điều trị thai ngoài tử cung đoạn kẽ chưa vỡ bằng phương pháp phẫu thuật nội soi tại bệnh viện Sản nhi Nghệ An giai đoạn 2018-2022 / |cNguyễn Thị Ngọc Hà
260 |c2023
300 |a56tr. ; |ccm.
650 |aKhóa luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
653 |aPhẫu thuật nội soi
653 |aThai ngoài tử cung
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00486
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00486 Kho luận văn luận án BSĐK H100Đ Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment