Luận án, luận văn
BSĐK L312A
Áp dụng thang điểm T-Score trong tiên lượng và xử trí xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng. /
DDC BSĐK
Tác giả CN Bùi Phương Linh
Tác giả TT Trường Đại học Y khoa Vinh
Nhan đề Áp dụng thang điểm T-Score trong tiên lượng và xử trí xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng. / Bùi Phương Linh
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 53tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
Từ khóa tự do Loét dạ dày tá tràng
Từ khóa tự do Xuất huyết tiêu hóa
Từ khóa tự do Thang điểm T - Score
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00487
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013716
00214
0043FDE1087-729B-4E61-9F9E-D6DE10C35EED
005202311160907
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231116090734|zanhntt
082 |aBSĐK|bL312A
100 |aBùi Phương Linh
110 |aTrường Đại học Y khoa Vinh
245 |aÁp dụng thang điểm T-Score trong tiên lượng và xử trí xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng. / |cBùi Phương Linh
260 |c2023
300 |a53tr. ; |ccm.
650 |aKhóa luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
653 |aLoét dạ dày tá tràng
653 |aXuất huyết tiêu hóa
653 |aThang điểm T - Score
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00487
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00487 Kho luận văn luận án BSĐK L312A Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment