Sách tham khảo Tiếng Việt
Tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật ngoại khoa chuyên khoa phẫu thuật :
Tác giả CN Tăng Bình
Nhan đề Tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật ngoại khoa chuyên khoa phẫu thuật : Gan mật, cột sống, tim mạch - lồng ngực, chấn thương chỉnh hình, thần kinh, tiêu hóa và các dự án chủ động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị những bệnh lý khác / Tăng Bình, Ngọc Tuyên
Thông tin xuất bản H. : NXB. Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 455tr. ; 19x27cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1: Tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật ngoại khoa, chuyên khoa phẫu thuật; Phần 2: Các dự án chủ động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý; Phần 3; Hướng dẫn chẩn đoán, giám sát và thực hiện kế hoạch phòng, khám chữa bệnh.
Từ khóa tự do Chuyên khoa phẫu thuật
Từ khóa tự do Quy trình kỹ thuật
Từ khóa tự do Ngoại khoa
Môn học Ngoại khoa
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(1): KM14993
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013069
00211
00464EB5A32-E8BD-4599-8414-C42BA77EE996
005201908130912
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020|c335000đ
039|a20190813091256|bnhutt|c20190626152742|danhntt|y20190626151537|zanhntt
090 |aWO21|bB312T
100 |aTăng Bình
245 |aTài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật ngoại khoa chuyên khoa phẫu thuật : |bGan mật, cột sống, tim mạch - lồng ngực, chấn thương chỉnh hình, thần kinh, tiêu hóa và các dự án chủ động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị những bệnh lý khác / |cTăng Bình, Ngọc Tuyên
260|aH. : |bNXB. Hồng Đức, |c2016
300 |a455tr. ; |c19x27cm.
520 |aCuốn sách gồm 3 phần: Phần 1: Tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật ngoại khoa, chuyên khoa phẫu thuật; Phần 2: Các dự án chủ động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý; Phần 3; Hướng dẫn chẩn đoán, giám sát và thực hiện kế hoạch phòng, khám chữa bệnh.
653 |aChuyên khoa phẫu thuật
653 |aQuy trình kỹ thuật
653 |aNgoại khoa
690|aNgoại khoa
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(1): KM14993
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/tlhdquytrinhktngoaikhoachuyenkhoaphauthuatthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM14993 Kho mở tầng 3 WO21 B312T Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment