Sách tham khảo Tiếng Việt
Phôi thai y học /
Tác giả CN T.W. Sadler
Nhan đề Phôi thai y học / T.W. Sadler; Nguyễn Trí Dũng biên dịch; Trịnh Bình hiệu đính
Nhan đề khác Langman
Lần xuất bản Ấn bản lần thứ 13
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2018
Mô tả vật lý 467tr. : Hình ảnh màu minh họa ; cm.
Tóm tắt Trình bày kiến thức cơ bản của phôi thai học có liên hệ lâm sàng. Giới thiệu các ví dụ lâm sàng cụ thể, có các hình vẽ minh họa in màu và các ảnh lâm sàng.
Từ khóa tự do Thai
Từ khóa tự do Phôi thai
Từ khóa tự do Langman
Môn học Sản phụ khoa
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM14969-78
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013072
00211
00417489724-16DA-4F5F-A7E7-918D4D88AA39
005201908130904
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020|c550.000đ
039|a20190813090413|bnhutt|y20190626154213|zanhntt
090 |aQS618|bSAD
100 |aT.W. Sadler
245 |aPhôi thai y học / |cT.W. Sadler; Nguyễn Trí Dũng biên dịch; Trịnh Bình hiệu đính
246 |aLangman
250 |aẤn bản lần thứ 13
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2018
300 |a467tr. : |bHình ảnh màu minh họa ; |ccm.
520 |aTrình bày kiến thức cơ bản của phôi thai học có liên hệ lâm sàng. Giới thiệu các ví dụ lâm sàng cụ thể, có các hình vẽ minh họa in màu và các ảnh lâm sàng.
653 |aThai
653 |aPhôi thai
653 |aLangman
690|aSản phụ khoa
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM14969-78
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/phoithaiyhocthumbimage.jpg
890|a10|b8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM14969 Kho mở tầng 3 QS618 SAD Sách tham khảo 1
2 KM14970 Kho mở tầng 3 QS618 SAD Sách tham khảo 2
3 KM14971 Kho mở tầng 3 QS618 SAD Sách tham khảo 3
4 KM14972 Kho mở tầng 3 QS618 SAD Sách tham khảo 4
5 KM14973 Kho mở tầng 3 QS618 SAD Sách tham khảo 5
6 KM14974 Kho mở tầng 3 QS618 SAD Sách tham khảo 6
7 KM14975 Kho mở tầng 3 QS618 SAD Sách tham khảo 7
8 KM14976 Kho mở tầng 3 QS618 SAD Sách tham khảo 8
9 KM14977 Kho mở tầng 3 QS618 SAD Sách tham khảo 9
10 KM14978 Kho mở tầng 3 QS618 SAD Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment