Tác giả CN Cao Minh Nga
Tác giả TT Đại học y dược tp Hồ Chí Minh
Nhan đề Virus y học / Cao Minh Nga
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2016
Mô tả vật lý 241tr. : Hình ảnh màu minh họa ; 20x26cm.
Tóm tắt Cập nhật, bổ sung kiến thức mới, đưa kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học vào một số bài giảng. Ngoài ra còn thêm ba chuyên đề mới: Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán bệnh nhiễm vi sinh vật; Virus Ebola; Virus Zika.
Từ khóa tự do Ebola
Từ khóa tự do Zika
Từ khóa tự do Virus
Từ khóa tự do Sinh học phân tử
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(12): KM14919-30
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013076
00211
0042FF39513-F8DC-4BA5-BBCF-FB1DF608FFD6
005201908130851
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020|c250000đ
039|a20190813085109|bnhutt|c20190626162740|danhntt|y20190626162533|zanhntt
090 |aQZ65|bNG100V
100 |aCao Minh Nga
110 |aĐại học y dược tp Hồ Chí Minh
245 |aVirus y học / |cCao Minh Nga
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2016
300 |a241tr. : |bHình ảnh màu minh họa ; |c20x26cm.
520 |aCập nhật, bổ sung kiến thức mới, đưa kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học vào một số bài giảng. Ngoài ra còn thêm ba chuyên đề mới: Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán bệnh nhiễm vi sinh vật; Virus Ebola; Virus Zika.
653 |aEbola
653 |aZika
653 |aVirus
653|aSinh học phân tử
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(12): KM14919-30
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/virusyhocthumbimage.jpg
890|a12|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM14919 Kho mở tầng 3 QZ65 NG100V Sách tham khảo 1
2 KM14920 Kho mở tầng 3 QZ65 NG100V Sách tham khảo 2
3 KM14921 Kho mở tầng 3 QZ65 NG100V Sách tham khảo 3
4 KM14922 Kho mở tầng 3 QZ65 NG100V Sách tham khảo 4
5 KM14923 Kho mở tầng 3 QZ65 NG100V Sách tham khảo 5
6 KM14924 Kho mở tầng 3 QZ65 NG100V Sách tham khảo 6
7 KM14925 Kho mở tầng 3 QZ65 NG100V Sách tham khảo 7
8 KM14926 Kho mở tầng 3 QZ65 NG100V Sách tham khảo 8
9 KM14927 Kho mở tầng 3 QZ65 NG100V Sách tham khảo 9
10 KM14928 Kho mở tầng 3 QZ65 NG100V Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment