Sách tham khảo Tiếng Việt
Gây mê sản khoa :
Tác giả CN David h. Chestnut,
Nhan đề Gây mê sản khoa : Lý thuyết và lâm sàng / David h. Chestnut, Lind S. Polley, Lawrence C. Tsen; Nguyễn Thị Hồng Vân biên dịch
Lần xuất bản Ấn bản lần 4
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2012
Mô tả vật lý 1127tr. ; cm.
Từ khóa tự do Sản khoa
Từ khóa tự do Gây mê
Môn học Sản phụ khoa
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM14902-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013078
00211
0042B743109-5C96-4DDE-8AB0-F58BE5746625
005201908130847
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020|c1000000đ
039|a20190813084715|bnhutt|y20190626170844|zanhntt
090 |aWO450|bDAV
100 |aDavid h. Chestnut,
245 |aGây mê sản khoa : |bLý thuyết và lâm sàng / |cDavid h. Chestnut, Lind S. Polley, Lawrence C. Tsen; Nguyễn Thị Hồng Vân biên dịch
250 |aẤn bản lần 4
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2012
300 |a1127tr. ; |ccm.
653 |aSản khoa
653 |aGây mê
690|aSản phụ khoa
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM14902-6
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/gaymesankhoathumbimage.jpg
890|a5|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM14902 Kho mở tầng 3 WO450 DAV Sách tham khảo 1
2 KM14903 Kho mở tầng 3 WO450 DAV Sách tham khảo 2
3 KM14904 Kho mở tầng 3 WO450 DAV Sách tham khảo 3
4 KM14905 Kho mở tầng 3 WO450 DAV Sách tham khảo 4
5 KM14906 Kho mở tầng 3 WO450 DAV Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment