Sách tham khảo Tiếng Việt
Phẫu thuật thần kinh :
Tác giả CN Kiều Đình Hùng
Tác giả TT Bộ Y Tế - Trường Đại học Y Hà Nội
Nhan đề Phẫu thuật thần kinh : Kỹ thuật mổ cấp cứu sọ não / Kiều Đình Hùng
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2013
Mô tả vật lý 295tr. : Hình ảnh màu minh họa ; 16x24cm.
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phẫu thuật cấp cứu sọ não với những hình vẽ sinh động, những tình huống gặp phải trong quá trình phẫu thuật và kinh nghiệm xử lý các tai biến trong và sau phẫu thuật.
Từ khóa tự do Sọ não
Từ khóa tự do Phẫu thuật
Từ khóa tự do Thần Kinh
Từ khóa tự do Giải phẫu
Môn học Ngoại khoa
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(15): KM15089-103
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013079
00211
004C5B6ACF3-E46A-451D-8CB2-977EDB1FDD12
005201908140907
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020|c450000đ
039|a20190814090704|bnhutt|y20190628083318|zanhntt
090 |aWL368|bH513P
100 |aKiều Đình Hùng
110 |aBộ Y Tế - Trường Đại học Y Hà Nội
245 |aPhẫu thuật thần kinh : |bKỹ thuật mổ cấp cứu sọ não / |cKiều Đình Hùng
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2013
300 |a295tr. : |bHình ảnh màu minh họa ; |c16x24cm.
520 |aCung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phẫu thuật cấp cứu sọ não với những hình vẽ sinh động, những tình huống gặp phải trong quá trình phẫu thuật và kinh nghiệm xử lý các tai biến trong và sau phẫu thuật.
653 |aSọ não
653 |aPhẫu thuật
653 |aThần Kinh
653|aGiải phẫu
690|aNgoại khoa
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(15): KM15089-103
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/phauthuatthankinhthumbimage.jpg
890|a15|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15089 Kho mở tầng 3 WL368 H513P Sách tham khảo 1
2 KM15090 Kho mở tầng 3 WL368 H513P Sách tham khảo 2
3 KM15091 Kho mở tầng 3 WL368 H513P Sách tham khảo 3
4 KM15092 Kho mở tầng 3 WL368 H513P Sách tham khảo 4
5 KM15093 Kho mở tầng 3 WL368 H513P Sách tham khảo 5
6 KM15094 Kho mở tầng 3 WL368 H513P Sách tham khảo 6
7 KM15095 Kho mở tầng 3 WL368 H513P Sách tham khảo 7
8 KM15096 Kho mở tầng 3 WL368 H513P Sách tham khảo 8
9 KM15097 Kho mở tầng 3 WL368 H513P Sách tham khảo 9
10 KM15098 Kho mở tầng 3 WL368 H513P Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment