Sách tham khảo Tiếng Việt
Thủ thuật sản phụ khoa /
Tác giả CN Phạm Bá Nha
Nhan đề Thủ thuật sản phụ khoa / Phạm Bá Nha
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2018
Mô tả vật lý 195tr. : Hình ảnh ; 16x24cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm 39 bài là các thủ thuật được hướng dẫn tỉ mỉ, chu đáo nhằm giúp cho các sinh viên và các học viên trong quá trình thực hành Sản phụ khoa có thể nắm được các quy trình của các thủ thuật và những lưu ý trong quá trình thực hiện thủ thuật góp phần giảm thiểu và tránh được những tai biến có thể gặp phải trong quá trình thực hiện các thủ thuật
Từ khóa tự do Sản khoa
Từ khóa tự do Sản Phụ khoa
Từ khóa tự do Thủ thuật
Từ khóa tự do Phụ khoa
Môn học Sản phụ khoa
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(20): KM15009-28
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013082
00211
0043C22F87F-4D3F-4A6A-9D2F-97761A8630A8
005201906281000
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020|c98000đ
039|y20190628100059|zanhntt
090 |aWQ160|bNH100T
100 |aPhạm Bá Nha
245 |aThủ thuật sản phụ khoa / |cPhạm Bá Nha
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2018
300 |a195tr. : |bHình ảnh ; |c16x24cm.
520 |aCuốn sách gồm 39 bài là các thủ thuật được hướng dẫn tỉ mỉ, chu đáo nhằm giúp cho các sinh viên và các học viên trong quá trình thực hành Sản phụ khoa có thể nắm được các quy trình của các thủ thuật và những lưu ý trong quá trình thực hiện thủ thuật góp phần giảm thiểu và tránh được những tai biến có thể gặp phải trong quá trình thực hiện các thủ thuật
653 |aSản khoa
653 |aSản Phụ khoa
653 |aThủ thuật
653|aPhụ khoa
690|aSản phụ khoa
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(20): KM15009-28
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/thuthatsanphukhoathumbimage.jpg
890|a20|b7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15009 Kho mở tầng 3 WQ160 NH100T Sách tham khảo 1
2 KM15010 Kho mở tầng 3 WQ160 NH100T Sách tham khảo 2
3 KM15011 Kho mở tầng 3 WQ160 NH100T Sách tham khảo 3
4 KM15012 Kho mở tầng 3 WQ160 NH100T Sách tham khảo 4
5 KM15013 Kho mở tầng 3 WQ160 NH100T Sách tham khảo 5
6 KM15014 Kho mở tầng 3 WQ160 NH100T Sách tham khảo 6
7 KM15015 Kho mở tầng 3 WQ160 NH100T Sách tham khảo 7
8 KM15016 Kho mở tầng 3 WQ160 NH100T Sách tham khảo 8
9 KM15017 Kho mở tầng 3 WQ160 NH100T Sách tham khảo 9
10 KM15018 Kho mở tầng 3 WQ160 NH100T Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment