Sách tham khảo Tiếng Việt
Thực hành đo chức năng thông khí phổi và một số vấn đề liên quan /
Tác giả CN Nguyễn Thanh Hồi
Nhan đề Thực hành đo chức năng thông khí phổi và một số vấn đề liên quan / Nguyễn Thanh Hồi
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2015
Mô tả vật lý 215tr. ; 14.5x20.5cm.
Tóm tắt Sách bao gồm 14 chương, nhấn mạnh vào thực hành đo, đọc kết quả, có trình bày những ca bệnh và diễn giải kết quả đo thông khí phổi. Bên cạnh đó, sách cũng đề cập tới các thăm dò hô hấp hiện đang bắt đầu được quan tâm trong đánh giá chức năng hô hấp.
Từ khóa tự do Đo chức năng
Từ khóa tự do Thông khí phổi
Từ khóa tự do Thực hành
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(15): KM15104-18
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013087
00211
0041A92F058-2868-4845-90B3-C888A2BF887C
005201908141026
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020|c120000đ
039|a20190814102608|bnhutt|y20190712155525|zanhntt
090 |aWC500|bH452
100 |aNguyễn Thanh Hồi
245 |aThực hành đo chức năng thông khí phổi và một số vấn đề liên quan / |cNguyễn Thanh Hồi
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2015
300 |a215tr. ; |c14.5x20.5cm.
520 |aSách bao gồm 14 chương, nhấn mạnh vào thực hành đo, đọc kết quả, có trình bày những ca bệnh và diễn giải kết quả đo thông khí phổi. Bên cạnh đó, sách cũng đề cập tới các thăm dò hô hấp hiện đang bắt đầu được quan tâm trong đánh giá chức năng hô hấp.
653 |aĐo chức năng
653 |aThông khí phổi
653 |aThực hành
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(15): KM15104-18
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/thuchanhdochucnangthongkhiphoithumbimage.jpg
890|a15
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15104 Kho mở tầng 3 WC500 H452 Sách tham khảo 1
2 KM15105 Kho mở tầng 3 WC500 H452 Sách tham khảo 2
3 KM15106 Kho mở tầng 3 WC500 H452 Sách tham khảo 3
4 KM15107 Kho mở tầng 3 WC500 H452 Sách tham khảo 4
5 KM15108 Kho mở tầng 3 WC500 H452 Sách tham khảo 5
6 KM15109 Kho mở tầng 3 WC500 H452 Sách tham khảo 6
7 KM15110 Kho mở tầng 3 WC500 H452 Sách tham khảo 7
8 KM15111 Kho mở tầng 3 WC500 H452 Sách tham khảo 8
9 KM15112 Kho mở tầng 3 WC500 H452 Sách tham khảo 9
10 KM15113 Kho mở tầng 3 WC500 H452 Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment