Giáo trìnhCử nhân điều dưỡng
Bài giảng Giải phẫu Học :
Tác giả CN Cao Trường Sinh
Nhan đề Bài giảng Giải phẫu Học : Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / Cao Trường Sinh
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản V., 2014
Mô tả vật lý 140tr.
Thuật ngữ chủ đề Giải phẫu học
Từ khóa tự do Cử nhân điều dưỡng
Từ khóa tự do Hệ tiêu hóa
Từ khóa tự do Hệ Tuần hoàn
Từ khóa tự do Bộ máy hô hấp
Tác giả(bs) CN Hồ Văn Bình
Tác giả(bs) CN Đậu Thị Tuyết
Tác giả(bs) CN Phan Thị Hà Linh
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM08124-33
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012282
002133
004EFB9A4C4-576B-4EC8-AF12-FD9D4AD11148
005201712081110
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20171208111010|bthubth|y20160927144513|zphuongdt
100 |aCao Trường Sinh
245 |aBài giảng Giải phẫu Học : |bDùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / |cCao Trường Sinh
250 |a1
260 |aV., |c2014
300 |a140tr.
650 |aGiải phẫu học
653 |aCử nhân điều dưỡng
653 |aHệ tiêu hóa
653 |aHệ Tuần hoàn
653 |aBộ máy hô hấp
700 |aHồ Văn Bình
700|aĐậu Thị Tuyết
700|aPhan Thị Hà Linh
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM08124-33
890|a10|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM08124 Kho mở tầng 3 Giáo trình 1
2 KM08125 Kho mở tầng 3 Giáo trình 2
3 KM08126 Kho mở tầng 3 Giáo trình 3
4 KM08127 Kho mở tầng 3 Giáo trình 4
5 KM08128 Kho mở tầng 3 Giáo trình 5
6 KM08129 Kho mở tầng 3 Giáo trình 6
7 KM08130 Kho mở tầng 3 Giáo trình 7
8 KM08131 Kho mở tầng 3 Giáo trình 8
9 KM08132 Kho mở tầng 3 Giáo trình 9
10 KM08133 Kho mở tầng 3 Giáo trình 10
  1 of 1 
Comment