Giáo trìnhCao đẳng Điều dưỡng
Bài giảng Giải phẫu sinh lý :
Tác giả CN Phan Thị Hà Linh
Nhan đề Bài giảng Giải phẫu sinh lý : Dùng cho đào tạo cao đửng điều dưỡng - hộ sinh, cao đẳng dược / Phan Thị Hà Linh
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản V., 2014
Mô tả vật lý 220tr.
Thuật ngữ chủ đề Giải phẫu
Từ khóa tự do Hệ tiết niệu
Từ khóa tự do Giải phẫu sinh lý
Từ khóa tự do Hệ hô hấp
Từ khóa tự do Hệ tiêu hóa
Tác giả(bs) CN Đậu Thị Tuyết
Tác giả(bs) CN VŨ Thị Mộng Mơ
Tác giả(bs) CN Trần Thị Phúc
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM08340-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012305
002137
004900B5B9B-6DB6-4E73-96C8-14E79E253F82
005201712091549
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20171209154901|bthubth|y20160927161114|zphuongdt
100 |aPhan Thị Hà Linh
245 |aBài giảng Giải phẫu sinh lý : |bDùng cho đào tạo cao đửng điều dưỡng - hộ sinh, cao đẳng dược / |cPhan Thị Hà Linh
250 |a1
260 |aV., |c2014
300 |a220tr.
650 |aGiải phẫu
653 |aHệ tiết niệu
653 |aGiải phẫu sinh lý
653 |aHệ hô hấp
653 |aHệ tiêu hóa
700 |aĐậu Thị Tuyết
700|aVŨ Thị Mộng Mơ
700|aTrần Thị Phúc
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM08340-9
890|a10|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM08340 Kho mở tầng 3 Giáo trình 1
2 KM08341 Kho mở tầng 3 Giáo trình 2
3 KM08342 Kho mở tầng 3 Giáo trình 3
4 KM08343 Kho mở tầng 3 Giáo trình 4
5 KM08344 Kho mở tầng 3 Giáo trình 5
6 KM08345 Kho mở tầng 3 Giáo trình 6
7 KM08346 Kho mở tầng 3 Giáo trình 7
8 KM08347 Kho mở tầng 3 Giáo trình 8
9 KM08348 Kho mở tầng 3 Giáo trình 9
10 KM08349 Kho mở tầng 3 Giáo trình 10
  1 of 1 
Comment