Giáo trìnhBác sỹ đa khoa
Bài giảng Giải phẫu học :
Tác giả CN Nguyễn Trọng Tài
Nhan đề Bài giảng Giải phẫu học : Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa /. Tập 2 / Nguyễn Trọng Tài.
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản V., 2014
Mô tả vật lý 228tr.
Thuật ngữ chủ đề Giải phẫu
Từ khóa tự do Giải phẫu hệ tiêu hóa
Từ khóa tự do Giải phẫu học
Từ khóa tự do Giải phẫu hệ tiết niệu - sinh dục
Từ khóa tự do Giải phẫu ngực
Tác giả(bs) CN Hồ Văn Bình
Tác giả(bs) CN Đậu Thị Tuyết
Tác giả(bs) CN Phan Thị Hà Linh
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(9): KM08420-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012326
002131
004A4C02322-F5AD-41CF-9677-9E8A40ADCF24
005201712091622
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20171209162217|bthubth|y20160928083633|zphuongdt
100 |aNguyễn Trọng Tài
245 |aBài giảng Giải phẫu học : |bDùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa /. |nTập 2 / |cNguyễn Trọng Tài.
250 |a1
260 |aV., |c2014
300 |a228tr.
650 |aGiải phẫu
653 |aGiải phẫu hệ tiêu hóa
653 |aGiải phẫu học
653 |aGiải phẫu hệ tiết niệu - sinh dục
653 |aGiải phẫu ngực
700 |aHồ Văn Bình
700|aĐậu Thị Tuyết
700|aPhan Thị Hà Linh
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(9): KM08420-8
890|a9|c1|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM08420 Kho mở tầng 3 Giáo trình 1
2 KM08421 Kho mở tầng 3 Giáo trình 2
3 KM08422 Kho mở tầng 3 Giáo trình 3
4 KM08423 Kho mở tầng 3 Giáo trình 4
5 KM08424 Kho mở tầng 3 Giáo trình 5
6 KM08425 Kho mở tầng 3 Giáo trình 6
7 KM08426 Kho mở tầng 3 Giáo trình 7
8 KM08427 Kho mở tầng 3 Giáo trình 8
9 KM08428 Kho mở tầng 3 Giáo trình 9
  1 of 1 
Comment