Sách tham khảo Tiếng Việt
Bài giảng nhi khoa /.
Tác giả CN Nguyễn Gia Khánh
Nhan đề Bài giảng nhi khoa /. Tập 1 / Nguyễn Gia Khánh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai có sửa chữa
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2017
Mô tả vật lý 435tr. ; 19x27cm.
Tùng thư Bác sỹ đa khoa
Tóm tắt Tập 1 bao gồm các chương: Nhi khoa đại cương, Sơ sinh, Dinh dưỡng, Tiêu hóa, Hô hấp
Từ khóa tự do Sơ sinh
Từ khóa tự do Nhi khoa
Môn học Nhi
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(2): KM14082-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013008
00211
004492F77BB-1CAF-49BC-8198-4CABC3386305
005201908081025
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190808102604|banhntt|y20190607101029|zanhntt
090 |aWS360|bKH107B
100 |aNguyễn Gia Khánh
245 |aBài giảng nhi khoa /. |nTập 1 / |cNguyễn Gia Khánh
250 |aTái bản lần thứ hai có sửa chữa
260 |aH. : |bY học, |c2017
300 |a435tr. ; |c19x27cm.
490 |aBác sỹ đa khoa
520 |aTập 1 bao gồm các chương: Nhi khoa đại cương, Sơ sinh, Dinh dưỡng, Tiêu hóa, Hô hấp
653 |aSơ sinh
653 |aNhi khoa
690|aNhi
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(2): KM14082-3
890|a2|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM14082 Kho mở tầng 3 WS360 KH107B Sách tham khảo 1
2 KM14083 Kho mở tầng 3 WS360 KH107B Sách tham khảo 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment