Sách tham khảo Tiếng Việt
WS360 TR100B
Bài giảng nhi khoa /.
Tác giả CN Lê Nam Trà
Nhan đề Bài giảng nhi khoa /. Tập 1 / Lê Nam Trà chủ biên.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2000
Mô tả vật lý 331tr.
Tóm tắt Tập 1 bao gồm chương nhi khoa đại cương trong đó bổ sung phần bệnh lý di truyền trẻ em và các chương: Sơ sinh, Dinh dưỡng, Tiêu hóa, Hô hấp
Thuật ngữ chủ đề Nhi khoa
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Sơ sinh
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(6): KM03985-90
000 00000nam#a2200000ui#4500
001433
00211
004244CCA68-DDE1-4256-A4C9-5D5471787F9D
005201301161537
008081223s2000 vm| vie
0091 0
039|a20130116153719|bnhutt
060 |aWS360|bTR100B
100 |aLê Nam Trà
245 |aBài giảng nhi khoa /. |nTập 1 / |cLê Nam Trà chủ biên.
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aH. : |bY học, |c2000
300 |a331tr.
520 |aTập 1 bao gồm chương nhi khoa đại cương trong đó bổ sung phần bệnh lý di truyền trẻ em và các chương: Sơ sinh, Dinh dưỡng, Tiêu hóa, Hô hấp
650 |aNhi khoa
653 |aBài giảng
653 |aSơ sinh
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(6): KM03985-90
890|a6|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM03985 Kho mở tầng 3 WS360 TR100B Sách tham khảo 1
2 KM03986 Kho mở tầng 3 WS360 TR100B Sách tham khảo 2
3 KM03987 Kho mở tầng 3 WS360 TR100B Sách tham khảo 3
4 KM03988 Kho mở tầng 3 WS360 TR100B Sách tham khảo 4
5 KM03989 Kho mở tầng 3 WS360 TR100B Sách tham khảo 5
6 KM03990 Kho mở tầng 3 WS360 TR100B Sách tham khảo 6
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment