Sách tham khảo Tiếng Việt
WQ9 V600B
Bài giảng sản phụ khoa /.
NLM WQ9
Tác giả CN Nguyễn Đức Vy
Nhan đề Bài giảng sản phụ khoa /. Tập 1 / Nguyễn Đức Vy chủ biên.
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2006
Tóm tắt Cuốn sách đề cập tương đối đầy đủ các lĩnh vực của sức khỏe sinh sản: sản, phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, những vấn đề về sức khỏe sinh sản nói chung
Thuật ngữ chủ đề Sản khoa
Từ khóa tự do Phụ khoa
Từ khóa tự do Sản phụ khoa
Từ khóa tự do Sức khỏe sinh sản
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011075
00211
004D67C531F-9444-4A35-8267-4105FB459685
005201505141541
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20150514154108|zphuongdt
060 |aWQ9|bV600B
100 |aNguyễn Đức Vy
245 |aBài giảng sản phụ khoa /. |nTập 1 / |cNguyễn Đức Vy chủ biên.
260 |aH. : |bY học, |c2006
520 |aCuốn sách đề cập tương đối đầy đủ các lĩnh vực của sức khỏe sinh sản: sản, phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, những vấn đề về sức khỏe sinh sản nói chung
650 |aSản khoa
653 |aPhụ khoa
653 |aSản phụ khoa
653 |aSức khỏe sinh sản
852 |aThư Viện Đại Học Y Khoa Vinh
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Comment