Sách tham khảo Tiếng Việt
WQ9 C561B
Bài giảng sản phụ khoa /.
Tác giả CN Dương Thị Cương
Nhan đề Bài giảng sản phụ khoa /. Tập 2 / Dương Thị Cương chủ biên.
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2007
Mô tả vật lý 404tr.
Tóm tắt Sách gồm 3 phần chính: Sản khoa; Sản bệnh - sản khó; Phụ khoa
Thuật ngữ chủ đề Sản khoa
Từ khóa tự do Phụ khoa
Từ khóa tự do Sản phụ khoa
Từ khóa tự do Sản bệnh
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(3): KM00752-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011076
00211
0049EBC4EFA-7DB1-4F0A-B4C5-46E35DBD85A3
005201505141543
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20150514154316|zphuongdt
060 |aWQ9|bC561B
100 |aDương Thị Cương
245 |aBài giảng sản phụ khoa /. |nTập 2 / |cDương Thị Cương chủ biên.
260 |aH. : |bY học, |c2007
300 |a404tr.
520 |aSách gồm 3 phần chính: Sản khoa; Sản bệnh - sản khó; Phụ khoa
650 |aSản khoa
653 |aPhụ khoa
653 |aSản phụ khoa
653 |aSản bệnh
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(3): KM00752-4
890|a3|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM00752 Kho mở tầng 3 WQ9 C561B Sách tham khảo 1
2 KM00753 Kho mở tầng 3 WQ9 C561B Sách tham khảo 2
3 KM00754 Kho mở tầng 3 WQ9 C561B Sách tham khảo 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment