Sách tham khảo Tiếng Việt
WQ9 C561B
Bài giảng sản phụ khoa /
Tác giả CN Dương Thị Cương
Nhan đề Bài giảng sản phụ khoa / Dương Thị Cương chủ biên
Thông tin xuất bản H. : Y học, 1992
Mô tả vật lý 175tr.
Thuật ngữ chủ đề Sản khoa
Từ khóa tự do Sản phụ khoa
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(3): KM03868-70
000 00000nam#a2200000ui#4500
001418
00211
00462377F12-AC88-45FB-86F8-625AFFB02258
005201301150947
008081223s1992 vm| vie
0091 0
039|a20130115094706|bnhutt
060 |aWQ9|bC561B
100 |aDương Thị Cương
245 |aBài giảng sản phụ khoa / |cDương Thị Cương chủ biên
260 |aH. : |bY học, |c1992
300 |a175tr.
650 |aSản khoa
653 |aSản phụ khoa
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(3): KM03868-70
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM03868 Kho mở tầng 3 WQ9 C561B Sách tham khảo 1
2 KM03869 Kho mở tầng 3 WQ9 C561B Sách tham khảo 2
3 KM03870 Kho mở tầng 3 WQ9 C561B Sách tham khảo 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment