Tác giả CN Nguyễn Văn Rư
Tác giả TT Trường đại học dược Hà Nội, Bộ môn Hóa sinh
Nhan đề Hóa sinh học : Sách dùng đào tạo dược sĩ cao đẳng, đại học / Nguyễn Văn Rư, Nguyễn Xuân Thắng đồng chủ biên
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2015
Mô tả vật lý 327tr.
Thuật ngữ chủ đề Hóa sinh
Từ khóa tự do Đại học dược
Từ khóa tự do Hóa sinh học
Từ khóa tự do Hóa sinh máu
Từ khóa tự do Cao đẳng dược
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(25): KM08980-4, KM11069-88
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012405
00211
0041DF78CC1-51BE-4D69-B3D7-884AA9B49336
005201610121518
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20161012151838|zphuongdt
100 |aNguyễn Văn Rư
110|aTrường đại học dược Hà Nội, Bộ môn Hóa sinh
245 |aHóa sinh học : |bSách dùng đào tạo dược sĩ cao đẳng, đại học / |cNguyễn Văn Rư, Nguyễn Xuân Thắng đồng chủ biên
260 |aH. : |bY học, |c2015
300 |a327tr.
650 |aHóa sinh
653 |aĐại học dược
653 |aHóa sinh học
653 |aHóa sinh máu
653 |aCao đẳng dược
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(25): KM08980-4, KM11069-88
890|a25|b28
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM08980 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM08981 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM08982 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM08983 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM08984 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM11069 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM11070 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM11071 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM11072 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM11073 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment