Giáo trìnhBác sỹ đa khoa
Giáo trình Bệnh học sản khoa :
Tác giả CN TRường Đại học Y khoa Vinh
Nhan đề Giáo trình Bệnh học sản khoa : Tập 2 / Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa /. Trường Đại học Y khoa VInh.
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản V., 2015
Mô tả vật lý 308tr.
Thuật ngữ chủ đề Sản khoa
Từ khóa tự do Bệnh học sản khoa
Từ khóa tự do Suy thai
Từ khóa tự do Thai già tháng
Từ khóa tự do Vô sinh
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM08530-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012343
002131
0042129BCAF-8780-4A92-8780-ADC727F0D3C9
005201712081054
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20171208105455|bthubth|c20171201100026|dthubth|y20160930161128|zphuongdt
100 |aTRường Đại học Y khoa Vinh
245 |aGiáo trình Bệnh học sản khoa : |bDùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa /. |nTập 2 / |cTrường Đại học Y khoa VInh.
250 |a1
260 |aV., |c2015
300 |a308tr.
650 |aSản khoa
653 |aBệnh học sản khoa
653 |aSuy thai
653 |aThai già tháng
653 |aVô sinh
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM08530-9
890|c1|d5|b3|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM08530 Kho mở tầng 3 Giáo trình 1
2 KM08531 Kho mở tầng 3 Giáo trình 2
3 KM08532 Kho mở tầng 3 Giáo trình 3
4 KM08533 Kho mở tầng 3 Giáo trình 4
5 KM08534 Kho mở tầng 3 Giáo trình 5
6 KM08535 Kho mở tầng 3 Giáo trình 6
7 KM08536 Kho mở tầng 3 Giáo trình 7
8 KM08537 Kho mở tầng 3 Giáo trình 8
9 KM08538 Kho mở tầng 3 Giáo trình 9
10 KM08539 Kho mở tầng 3 Giáo trình 10
  1 of 1 
Comment