Sách tham khảo Tiếng Việt
K312B
Bài giảng bệnh truyền nhiễm :
Tác giả CN Nguyễn Văn Kính
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn truyền nhiễm
Nhan đề Bài giảng bệnh truyền nhiễm : Dành cho đối tượng sinh viên đa khoa
Thông tin xuất bản H. : NXB Y học, 2011
Mô tả vật lý 311 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bệnh truyền nhiễm
Từ khóa tự do Bác sĩ đa khoa
Từ khóa tự do Các bệnh do ký sinh trùng
Từ khóa tự do Các bệnh do vi khuẩn
Từ khóa tự do Các bệnh do vi rút
Từ khóa tự do Đại học y tế công cộng
Từ khóa tự do Y tế công cộng
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM00808-12
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011052
00211
004B7B16FAB-A49B-4D26-9EEE-436FE6177EEE
005201506040959
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020|c115.000đ
039|a20150604095908|bhangttp|c20150603170338|dnhutt|y20150203165058|znhutt
060 |bK312B
100 |aNguyễn Văn Kính
110|aTrường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn truyền nhiễm
245 |aBài giảng bệnh truyền nhiễm : |bDành cho đối tượng sinh viên đa khoa
260 |aH. : |bNXB Y học, |c2011
300 |a311 tr.
650|aBệnh truyền nhiễm
653|aBác sĩ đa khoa
653|aCác bệnh do ký sinh trùng
653|aCác bệnh do vi khuẩn
653|aCác bệnh do vi rút
653|aĐại học y tế công cộng
653|aY tế công cộng
654|aBác sỹ đa khoa
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM00808-12
890|a5|b14|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM00808 Kho mở tầng 3 K312B Sách tham khảo 1
2 KM00809 Kho mở tầng 3 K312B Sách tham khảo 2
3 KM00810 Kho mở tầng 3 K312B Sách tham khảo 3
4 KM00811 Kho mở tầng 3 K312B Sách tham khảo 4
5 KM00812 Kho mở tầng 3 K312B Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment