Sách tham khảo Tiếng Việt
WY 49
Assessment made Incredibly Easy
Tác giả CN Mary D. Knudtson
Nhan đề Assessment made Incredibly Easy
Thông tin xuất bản United States of America : Springhouse, 1997
Mô tả vật lý
Tóm tắt Quyển sách cung cấp cho độc giả cách tiếp xúc bệnh nhân ban đầu, cách khai thác bệnh sử, tiền sử.Hướng dẫn khám lâm sàng toàn trạng, khám bộ phận và phát hiện các bệnh lý
Từ khóa tự do Bác sĩ đa khoa
Từ khóa tự do Điều dưỡng; nhân viên y tế;tiếp xúc bệnh nhân ban đầu; Hỏi bệnh sử; hỏi tiền sử; thăm khám lâm sàng toàn trạng, cơ quan
000 00000nam a2200000 a 4500
001739
00211
0044F46D994-45BB-4FB3-99D3-A9CF9B93882B
005201506050911
008 1997 vm| vie
0091 0
039|a20150605091103|bhangttp|y20140822170206|zphuongdt
060##|aWY 49
100##|aMary D. Knudtson
245##|aAssessment made Incredibly Easy
260##|aUnited States of America : |bSpringhouse, |c1997
300##|271 p. : ill. ;21 cm.
520##|aQuyển sách cung cấp cho độc giả cách tiếp xúc bệnh nhân ban đầu, cách khai thác bệnh sử, tiền sử.Hướng dẫn khám lâm sàng toàn trạng, khám bộ phận và phát hiện các bệnh lý
653|aBác sĩ đa khoa
653##|aĐiều dưỡng; nhân viên y tế;tiếp xúc bệnh nhân ban đầu; Hỏi bệnh sử; hỏi tiền sử; thăm khám lâm sàng toàn trạng, cơ quan
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Comment