Lịch công tác tuần 46

 

TRƯỜNG ĐHYK VINH

TT HỌC LIỆU - THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 11/11/2013 đến ngày16/11/2013

 

Thứ/ Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Trực trung tâm

 

 

 

 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6 (11/11 đến 15/11/2013)

07h00-08h00

Thứ 2

(11/11/2013)

Họp Trung tâm

Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Phương

 

 

 

Giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần

Phục vụ bạn đọc

Đ/c Chất

Biên mục tài liệu

Đ/c Như

 

Quản lý Micro, trực giao dịch tại bàn quầy tầng 1

Đ/c Lệ Hằng

Photo tài liệu

Đ/c Thu

 

Quản lý phòng Ngoại ngữ, Đa phương tiện

Đ/c Phương

 

 

Tối thứ 3

(12/11/2013)

19h00 - 21h45'

Phục vụ bạn đọc

Đ/C Như

Tối thứ 5

(14/11/2013)

19h00 - 21h45'

Phục vụ bạn đọc

Đ/C Phương

Thứ 7 (16/11/2013)

Theo giờ hành chính

Phục vụ bạn đọc

Đ/C Lệ Hằng

 

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - THƯ VIỆN