Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bệnh lý dạ dày tá tràng / Nguyễn Duy Thắng
H. : NXB. Y học, 2016
224tr. : Hình ảnh màu ; 16x24cm.
Nguyễn Duy Thắng

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:4)

2
Helicobacter Pylori vi khuẩn gây bệnh dạ dày tá tràng / Phạm Quang Cử chủ biên
H. : Y học, 2008
106tr.
Phạm Quang Cử

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Phẫu thuật ống tiêu hóa / Nguyễn Đức Ninh
H. : NXB Y học, 1995
179 tr.
Nguyễn Đức Ninh

Đầu mục:40 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1