Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng bệnh học ngoại khoa : Dùng cho sinh viên đại học y năm thứ 4 / Hà Văn Quyết
H. : Y học, 2013
303tr.
Hà Văn Quyết

Đầu mục:19 (Lượt lưu thông:68) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Bài giảng bệnh học ngoại khoa : Dùng cho sinh viên đại học y năm thứ 6 /. Hà Văn Quyết. Tập 2 /
H. : Y học, 2006
207tr.
Hà Văn Quyết

Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:0)

3
Bài giảng bệnh học ngoại khoa : Dùng cho sinh viên đại học y năm thứ tư /. Hà Văn Quyết. Tập 1 /
H. : Y học, 2006
203tr.
Hà Văn Quyết

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:0)

4
Bài giảng bệnh học ngoại khoa : Dùng cho sinh viên đại học y năm thứ tư /. / Hà Văn Quyết
H. : Y học, 2016
303tr. ; 19x27cm.
Hà Văn Quyết

Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:3)
5
Bài giảng triệu chứng học ngoại khoa / Hà Văn Quyết chủ biên
H. : Y học, 2016
255tr.
Bộ môn ngoại trường đại học y hà nội

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:16)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11