Sách tham khảo Tiếng Việt
Phẫu thuật nội soi trẻ em /
Tác giả CN Nguyễn Thanh Liêm
Nhan đề Phẫu thuật nội soi trẻ em / Nguyễn Thanh Liêm
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2015
Mô tả vật lý 167tr. : Hình ảnh ; 16x24cm.
Tóm tắt Cuốn sách là tập hợp kinh nghiệm 17 năm làm phẫu thuật nội soi trẻ em của tác giả cùng các đồng nghiệp ở Bệnh viện Nhi trung ương và các video về những kỹ thuật mổ thường gặp nhất.
Từ khóa tự do Phẫu thuật nội soi
Từ khóa tự do Phẫu thuật
Từ khóa tự do Trẻ em
Môn học Ngoại khoa
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(15): KM15029-43
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013081
00211
00456A445C1-6020-4DD7-9A33-FAF707511046
005201908140848
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020|c100000đ
039|a20190814084826|bnhutt|y20190628095324|zanhntt
090 |aWE865|bL304P
100 |aNguyễn Thanh Liêm
245 |aPhẫu thuật nội soi trẻ em / |cNguyễn Thanh Liêm
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2015
300 |a167tr. : |bHình ảnh ; |c16x24cm.|eĐĩa CD
520 |aCuốn sách là tập hợp kinh nghiệm 17 năm làm phẫu thuật nội soi trẻ em của tác giả cùng các đồng nghiệp ở Bệnh viện Nhi trung ương và các video về những kỹ thuật mổ thường gặp nhất.
653 |aPhẫu thuật nội soi
653 |aPhẫu thuật
653 |aTrẻ em
690|aNgoại khoa
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(15): KM15029-43
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/phauthuatnoisoitreemthumbimage.jpg
890|a15
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15029 Kho mở tầng 3 WE865 L304P Sách tham khảo 1
2 KM15030 Kho mở tầng 3 WE865 L304P Sách tham khảo 2
3 KM15031 Kho mở tầng 3 WE865 L304P Sách tham khảo 3
4 KM15032 Kho mở tầng 3 WE865 L304P Sách tham khảo 4
5 KM15033 Kho mở tầng 3 WE865 L304P Sách tham khảo 5
6 KM15034 Kho mở tầng 3 WE865 L304P Sách tham khảo 6
7 KM15035 Kho mở tầng 3 WE865 L304P Sách tham khảo 7
8 KM15036 Kho mở tầng 3 WE865 L304P Sách tham khảo 8
9 KM15037 Kho mở tầng 3 WE865 L304P Sách tham khảo 9
10 KM15038 Kho mở tầng 3 WE865 L304P Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment