Sách tham khảo Tiếng Việt
Tình huống lâm sàng phẫu thuật phụ khoa /
Tác giả CN Eugene C. Toy
Nhan đề Tình huống lâm sàng phẫu thuật phụ khoa / Eugene C. Toy; Nguyễn Duy Tài, Vũ Thị Nhung biên dịch
Thông tin xuất bản MC Graw Hill, 2015
Mô tả vật lý 527tr. ; 13.5x20.5cm.
Tóm tắt Cuốn sách trình bày 40 tình huống lâm sàng dựa trên các chứng cứ mới nhất trong y văn nhằm minh họa những kiến thức và phương pháp mới nhất trong phẫu thuật phụ khoa. Mỗi tình huống bao gồm phần thảo luận mở rộng kết hợp kiến thức lâm sàng với những chi tiết đáng lưu ý trong sinh lý bệnh, điểm nhấn lâm sàng, những câu hỏi tự lượng giá và nguồn tài liệu trích dẫn các y văn mới nhất.
Từ khóa tự do Phụ khoa
Từ khóa tự do Phẫu thuật
Từ khóa tự do Tình huống lâm sàng
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM15119-28
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013086
00211
00421EE7B3B-893E-44BE-B213-188283F1B606
005201908141029
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020|c279000đ
039|a20190814102926|bnhutt|y20190712154826|zanhntt
090 |aWP660|bEUG
100 |aEugene C. Toy
245 |aTình huống lâm sàng phẫu thuật phụ khoa / |cEugene C. Toy; Nguyễn Duy Tài, Vũ Thị Nhung biên dịch
260 |bMC Graw Hill, |c2015
300 |a527tr. ; |c13.5x20.5cm.
520 |aCuốn sách trình bày 40 tình huống lâm sàng dựa trên các chứng cứ mới nhất trong y văn nhằm minh họa những kiến thức và phương pháp mới nhất trong phẫu thuật phụ khoa. Mỗi tình huống bao gồm phần thảo luận mở rộng kết hợp kiến thức lâm sàng với những chi tiết đáng lưu ý trong sinh lý bệnh, điểm nhấn lâm sàng, những câu hỏi tự lượng giá và nguồn tài liệu trích dẫn các y văn mới nhất.
653 |aPhụ khoa
653 |aPhẫu thuật
653 |aTình huống lâm sàng
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM15119-28
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/tinhhuonglamsangphauthuatphukhoathumbimage.jpg
890|a10|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15119 Kho mở tầng 3 WP660 EUG Sách tham khảo 1
2 KM15120 Kho mở tầng 3 WP660 EUG Sách tham khảo 2
3 KM15121 Kho mở tầng 3 WP660 EUG Sách tham khảo 3
4 KM15122 Kho mở tầng 3 WP660 EUG Sách tham khảo 4
5 KM15123 Kho mở tầng 3 WP660 EUG Sách tham khảo 5
6 KM15124 Kho mở tầng 3 WP660 EUG Sách tham khảo 6
7 KM15125 Kho mở tầng 3 WP660 EUG Sách tham khảo 7
8 KM15126 Kho mở tầng 3 WP660 EUG Sách tham khảo 8
9 KM15127 Kho mở tầng 3 WP660 EUG Sách tham khảo 9
10 KM15128 Kho mở tầng 3 WP660 EUG Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment