Sách tham khảo Tiếng Việt
Chấn thương ngực /
Tác giả CN Nguyễn Công Minh
Nhan đề Chấn thương ngực / Nguyễn Công Minh
Thông tin xuất bản TP. HCM. : NXB. Y học, 2005
Mô tả vật lý 245tr. ; 19x27cm.
Tùng thư Bác sĩ đa khoa
Tóm tắt Chương đầu tiên trình bày chấn thương ngực chung, khám lâm sàng, các hội chứng, triệu chứng thường gặp cùng cách xử lý sơ cứu và cấp cứu. các chương sau đi sâu vào chi tiết của từng loại chấn thương ngực: suất độ từ các nghiên cứu trong lẫn ngoài nước, sinh lý bệnh, bệnh cảnh lâm sàng - chân đoán, các yếu tố tiên lơngj nặng cũng như phương thức điều trị...
Từ khóa tự do Tràn khí màng phổi
Từ khóa tự do Gãy sườn
Từ khóa tự do Ngoại khoa lồng ngực
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(2): KM15258-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013098
00211
004504DE24B-D0A3-486D-B294-088D6E43493E
005201908161012
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020|c60.000đ
039|y20190816101238|znhutt
090 |aWF985|bM312C
100 |aNguyễn Công Minh
245 |aChấn thương ngực / |cNguyễn Công Minh
260 |aTP. HCM. : |bNXB. Y học, |c2005
300 |a245tr. ; |c19x27cm.
490 |aBác sĩ đa khoa
520 |aChương đầu tiên trình bày chấn thương ngực chung, khám lâm sàng, các hội chứng, triệu chứng thường gặp cùng cách xử lý sơ cứu và cấp cứu. các chương sau đi sâu vào chi tiết của từng loại chấn thương ngực: suất độ từ các nghiên cứu trong lẫn ngoài nước, sinh lý bệnh, bệnh cảnh lâm sàng - chân đoán, các yếu tố tiên lơngj nặng cũng như phương thức điều trị...
653 |aTràn khí màng phổi
653 |aGãy sườn
653 |aNgoại khoa lồng ngực
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(2): KM15258-9
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/chanthuongngucthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15258 Kho mở tầng 3 WF985 M312C Sách tham khảo 2
2 KM15259 Kho mở tầng 3 WF985 M312C Sách tham khảo 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment