Sách tham khảo Tiếng Việt
Từ điển y học Anh - Việt /
Tác giả CN Phạm Ngọc Trí
Nhan đề Từ điển y học Anh - Việt / Phạm Ngọc Trí
Nhan đề khác English Vietnamese medical dictionary
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2008
Mô tả vật lý 1152tr. ; 14.5x20.5cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013105
00211
004F88EAD3C-FF37-418C-ACDF-85F093AD2434
005201908261100
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20190826110027|znhutt
100 |aPhạm Ngọc Trí
245 |aTừ điển y học Anh - Việt / |cPhạm Ngọc Trí
246 |aEnglish Vietnamese medical dictionary
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2008
300 |a1152tr. ; |c14.5x20.5cm.
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/1_khoahoccoban/tudienyhocanhviet/1tudienyhocanhviet_001thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Comment