Sách tham khảo Tiếng Việt
WI 300 C550H
Helicobacter Pylori vi khuẩn gây bệnh dạ dày tá tràng /
Tác giả CN Phạm Quang Cử
Nhan đề Helicobacter Pylori vi khuẩn gây bệnh dạ dày tá tràng / Phạm Quang Cử chủ biên
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2008
Mô tả vật lý 106tr.
Thuật ngữ chủ đề Hệ tiêu hóa
Từ khóa tự do Dạ dày
Từ khóa tự do Helicobacter Pylori
Từ khóa tự do Tá tràng
Từ khóa tự do Vi khuẩn gây bệnh
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(4): KM06123-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011433
00211
004B488EFC1-005C-4FC8-BAA3-F82AF5F47DF1
005201507081500
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020|c26000
039|a20150708150036|bphuongdt|y20150708150023|zphuongdt
060 |aWI 300 |bC550H
100 |aPhạm Quang Cử
245 |aHelicobacter Pylori vi khuẩn gây bệnh dạ dày tá tràng / |cPhạm Quang Cử chủ biên
260 |aH. : |bY học, |c2008
300 |a106tr.
650 |aHệ tiêu hóa
653 |aDạ dày
653 |aHelicobacter Pylori
653 |aTá tràng
653 |aVi khuẩn gây bệnh
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(4): KM06123-6
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM06123 Kho mở tầng 3 WI 300 C550H Sách tham khảo 1
2 KM06124 Kho mở tầng 3 WI 300 C550H Sách tham khảo 2
3 KM06125 Kho mở tầng 3 WI 300 C550H Sách tham khảo 3
4 KM06126 Kho mở tầng 3 WI 300 C550H Sách tham khảo 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment