Giáo trìnhSau đại học
Bài giảng nhi khoa :
Tác giả CN Phạm Nhật An
Nhan đề Bài giảng nhi khoa : Sách đào tạo sau đại học / Phạm Nhật An
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2015
Mô tả vật lý 651tr.
Thuật ngữ chủ đề Nhi khoa
Từ khóa tự do Hô hấp
Từ khóa tự do Hồi sức cấp sứu - sơ sinh
Từ khóa tự do Thận - tiết niệu
Từ khóa tự do Tim mạch
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(15): KM09025-9, KM10694-703
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012410
002139
004B09768D7-9F21-4ABB-AEDF-4A4ED8DAE405
005201712161439
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20171216143936|bthubth|y20161012161523|zphuongdt
100 |aPhạm Nhật An
245 |aBài giảng nhi khoa : |bSách đào tạo sau đại học / |cPhạm Nhật An
260 |aH. : |bY học, |c2015
300 |a651tr.
650 |aNhi khoa
653 |aHô hấp
653 |aHồi sức cấp sứu - sơ sinh
653 |aThận - tiết niệu
653 |aTim mạch
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(15): KM09025-9, KM10694-703
890|a15|b45
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM09025 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM09026 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM09027 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM09028 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM09029 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM10694 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM10695 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM10696 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM10697 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM10698 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment