Tác giả CN John R. Hampton
Nhan đề 150 ECG Problem / John R. Hampton; Châu Ngọc Hoa, Tạ Thị Thanh Hương hiệu đính
Lần xuất bản Ấn bản lần 4
Thông tin xuất bản H. : NXB. Thanh Niên, 2017
Mô tả vật lý 311tr. ; 18.8x18.4cm.
Tóm tắt Cuốn sách có những tình huống lâm sàng kèm các bản ghi điện tâm đồ đầy đủ, khuyến khích người đọc tự diễn giải ECG và đưa ra xử trí phù hợp. Sách cũng cung cấp đáp án diễn giải lâm sàng và đưa ra lời khuyên xử trí.
Từ khóa tự do Điện tâm đồ
Từ khóa tự do Tim mạch
Từ khóa tự do ECG
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM15180-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013084
00211
004ED427234-4050-4075-B71B-30C83D948266
005201908150950
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020|c199000đ
039|a20190815095026|bnhutt|y20190712152617|zanhntt
090 |aWG18.2|bJOH
100 |aJohn R. Hampton
245 |a150 ECG Problem / |cJohn R. Hampton; Châu Ngọc Hoa, Tạ Thị Thanh Hương hiệu đính
250 |aẤn bản lần 4
260 |aH. : |bNXB. Thanh Niên, |c2017
300 |a311tr. ; |c18.8x18.4cm.
520 |aCuốn sách có những tình huống lâm sàng kèm các bản ghi điện tâm đồ đầy đủ, khuyến khích người đọc tự diễn giải ECG và đưa ra xử trí phù hợp. Sách cũng cung cấp đáp án diễn giải lâm sàng và đưa ra lời khuyên xử trí.
653 |aĐiện tâm đồ
653 |aTim mạch
653 |aECG
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM15180-9
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/150ecgproblemthumbimage.jpg
890|a10|b24
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15180 Kho mở tầng 3 WG18.2 JOH Sách tham khảo 1
2 KM15181 Kho mở tầng 3 WG18.2 JOH Sách tham khảo 2
3 KM15182 Kho mở tầng 3 WG18.2 JOH Sách tham khảo 3
4 KM15183 Kho mở tầng 3 WG18.2 JOH Sách tham khảo 4
5 KM15184 Kho mở tầng 3 WG18.2 JOH Sách tham khảo 5
6 KM15185 Kho mở tầng 3 WG18.2 JOH Sách tham khảo 6
7 KM15186 Kho mở tầng 3 WG18.2 JOH Sách tham khảo 7
8 KM15187 Kho mở tầng 3 WG18.2 JOH Sách tham khảo 8
9 KM15188 Kho mở tầng 3 WG18.2 JOH Sách tham khảo 9
10 KM15189 Kho mở tầng 3 WG18.2 JOH Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment